Đang gửi

Thuốc thử hóa sinh

Xem ảnh lớn
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Công ty thiết bị y tế Đông Nam Á nhập khẩu hóa chất xét nghiệm sinh hóa.

 

Thông tin sản phẩm

Hàng

Hóa chất

Chức năng gan

ALT, AST, ALP, GGT, TP, ALB, TB-V, DB-V, TBA, CHE, PA, AFU

Chức năng thận

UREA, UA, CREA-J, CREA-S, mALB, CysC, β2-MG

Lipid máu

TC, TG, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, Lp(a)

Protein đặc biệt

IgA, IgG, IgM, C3, C4, CRP, HS-CRP

Bệnh tiểu đường

GLU-G, GLU-HK, HbA1c

Bệnh thấp khớp

RF, ASO

Điện giải

Ca-O, Mg, P, Cl, Fe, CO2

Enzyme cơ tim

LDH, α-HBDH, CK, CK-MB

Viêm tụy

α-AMY

Sản phẩm cùng loại
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng