Đang gửi

BeneFusion SP5

Xem ảnh lớn
BeneFusion SP5

BeneFusion SP5 đã được thiết kế để tạo điều kiện cho giải pháp toàn diện cho sử dụng lâm sàng, với tính chính xác, tính năng an toàn và thiết kế trực quan, BeneFusion SP5 có khả năng là đối tác mạnh mẽ để truyền tĩnh mạch. 

Thông tin sản phẩm

BeneFusion SP5 đã được thiết kế để tạo điều kiện cho giải pháp toàn diện cho sử dụng lâm sàng, với tính chính xác, tính năng an toàn và thiết kế trực quan, BeneFusion SP5 có khả năng là đối tác mạnh mẽ để truyền tĩnh mạch. 
· Màn hình màu 3.5 3.5 cung cấp nhiều thông tin trên một trang 
· Hệ thống quản lý tắc thông minh --- Hệ thống áp suất động & Chống bolus 
· Chức năng khởi động nhanh đảm bảo thuốc hiệu quả đúng thời gian 
· Lên đến 6 chế độ tiêm truyền, đáp ứng mọi sử dụng lâm sàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng