Đang gửi

BeneFusion SP5 TCI/SP5 DTCI

Xem ảnh lớn
BeneFusion SP5 TCI/SP5 DTCI
Thông tin sản phẩm

· Chế độ thông minh TCI giúp bác sĩ gây mê tập trung vào bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật 
· 4 thuốc mê và 7 Nghị định thư phù hợp cho cả người lớn và trẻ em 
· thuật toán chuyên nghiệp xu hướng tập trung trang web hiệu lực / tinh thể lỏng chính xác hiện nay 
· bồi thường thuốc tự động đảm bảo nồng độ mục tiêu chính xác 
· hoạt động trực quan cho bước-by- bước thiết lập quy trình giảm hoạt động sai

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng