Đang gửi

BeneFusion SP5 TIVA

BeneFusion SP5 TIVA Xem ảnh lớn
BeneFusion SP5 TIVA
Thông tin sản phẩm

· Màn hình màu 3.5 3.5 cung cấp nhiều thông tin trên một trang
· Hệ thống quản lý tắc thông minh --- Hệ thống áp lực động & Chống bolus
· Chế độ TIVA thông minh giúp quản lý thuốc gây mê

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng