Đang gửi

Chemi 2V

Xem ảnh lớn
Chemi 2V

Chemi 2V là Máy phân tích hóa học tự động thú y với thuốc thử đông khô đặc hiệu thử nghiệm, 10 phút để đọc kết quả

Thông tin sản phẩm
  • Loại mẫu:  máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh
  • Tiêu thụ mẫu: 100ulChỉ ba giọt máu
  • Thông số: lên đến 16 thông số trong một thử nghiệm, 10 phút nhận  kết quả . 25 tham số cấu hình 8 hồ sơ 
  • Giao diện kết nối:  Bluetooth, WLAN, cổng USB, giao diện Ethernet
  • Dung lượng dữ liệu:  Hơn 50000 bộ dữ liệu kiểm soát chất lượng và bệnh nhân
  • Thiết kế di động:  Tổng 2.2 KG
  • Hiệu chuẩnThông tin hiệu chuẩn bằng cách quét mã QR
  • Các thành phần cốt lõi nhập khẩu Các thành phần cốt lõi sử dụng các nhà cung cấp cấp cao nhất trong phạm vi rộng
  • Bảo trì miễn phí Thiết kế tuyệt vời và không có đường dẫn chất lỏng
  • Hệ thống QC tích hợp: Hệ thống  kiểm soát chất lượng thời gian thực (RQC) tích hợp
Sản phẩm cùng loại
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng