Đang gửi

LW D6500

Xem ảnh lớn
LW D6500

LW D6500 là máy phân tích huyết học 5 thành phần thế hệ mới. Nó là một sản phẩm bao gồm công nghệ mới nhất về quang học, tự động hóa, cơ học và sinh học.

Thông tin sản phẩm

• WBC 5 vi phân, 28 tham số , 1 biểu đồ phân tán 3 biểu đồ

• Thông lượng 60T / H

• Chỉ có mẫu máu 16 μL cho chế độ máu toàn phần, 20uL cho chế độ định trước

• Lưu trữ 100000 mẫu với tất cả các tham số biểu đồ và biểu đồ

• Phân tích tế bào học dòng laser bán dẫn + phương pháp nhuộm hóa học (WBC + 5DIFF), phương pháp kháng xung tự động (WBC / RBC / PLT)

• Phương pháp so màu miễn phí Cyanide (HGB)

• 4 loại thuốc thử, tiêu thụ thuốc thử thấp

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng