Đang gửi

LW D6580

Xem ảnh lớn
LW D6580

LW D6580 là máy phân tích huyết học 5 thành phần thế hệ mới với bộ lấy mẫu tự động. Nó là một sản phẩm bao gồm công nghệ mới nhất về quang học, tự động hóa, cơ học và sinh học.

Thông tin sản phẩm

• Chế độ mở: 60 mẫu / giờ

• Chế độ tự động nạp: 80 mẫu / giờ

Bộ tải tự động 60 ống với quyền truy cập ngẫu nhiên

• Phân biệt 5 phần, 28 tham số, 3 biểu đồ và 1 biểu đồ phân tán

• Phân tán laser bán dẫn kết hợp với phương pháp nhuộm hóa học và phương pháp tế bào học dòng tiên tiến

• 2 chế độ đếm: máu toàn phần và máu tiền pha loãng.

• Lấy mẫu máu 16 ÂL cho xét nghiệm CBC + DIFF và 7uL cho xét nghiệm CBC

• Độ ổn định mẫu 24 giờ đối với CBC, ổn định mẫu 12 giờ đối với CBC + DIFF

• Chỉ có 4 thuốc thử đo, kiểm soát và hiệu chuẩn được cung cấp

 

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng